סרטים ומצגות

סרטים

הים האחרון – מידע על הסרט בארכיון הסרטים של יד ושם

הבריחה מדור לדור – סיכום הפרויקט שנעשה ב-2015 בבית הספר רוטברג ברמת השרון

ערב שירי הבריחה – ערב שירה במועדון יענקל'ס שטעטל בכפר חסידים, 2015

Bricha - The Escape (requires registration)

HabrichaThe Spielberg Jewish Film Archive

The Illegals – The Spielberg Jewish Film Archive

מצגות

תנועת הבריחה 1948-1945

ילדים בנתיבי הבריחה, אירופה 1948-1945

תנועת הבריחה – הפן המדיני

מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

צעדת השלום באלפים להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947

הבריחה – מצגת באתר "יד ושם"

Habricha, Europe Exodus 1945-1948

Children on the escape trail, Europe 1945-1948

Habrijá – La Huída

 

תמונה סרטים

וידג'ט - חורבות

וידג'ט - ביער

וידג'ט - ספינה