סיפורים אישיים

סיפורים אישיים

אנא שלחו לנו את סיפוריהם ותמונותיהם של אנשים נוספים שהיו קשורים לתנועת הבריחה, בין כפעילים ובין כניצולים, ונעלה אותם לאתר.

 

 

סיפורים אישיים

אדלשטיין דב

ניצול שואה שעלה בעזרת "הבריחה"

 

בן-צבי איסר

השליח הראשון מטעם היישוב, פעיל "הבריחה" בפולין

 

גפן אבא

ניצול שואה, מפקד ארגון "הבריחה" בזלצבורג במשך שנתיים

 

דקל אפרים

מפקד "הבריחה" באירופה 1946 - 1948

 

נצר יעקב

ניצול שואה, פעיל במוסד לעלייה ב'

 

נצר צבי

עמד בראש ארגון "הבריחה" בפולין

 

סימנר עדה

ניצולה, סיפור עלייתה לארץ בעזרת הבריחה

 

שרגא אסתר

ניצולת שואה, פעילת "הבריחה" באיטליה

 

שרגא חיים

ניצול שואה, פעיל "הבריחה" באיטליה