גלריה

מקורות

המקורות לתמונות
----------------------------------------------------

* דקל, אפרים (עורך). (1950). בנתיב היסורים למולדת: תש"ו-תש"ח, 1948-1945. הוצאת ה"בריחה"

** בן נתן, אשר, שיף, דוד. (1998). אלבום הבריחה: תנועת הבריחה מאירופה לארץ ישראל 1945-1948. [תל אביב] : משרד הביטחון - ההוצאה לאור

*** באדיבות ארכיון "יד טבנקין"

****באדיבות ארכיון "יד ושם"