ספרים

Books in other languages at the bottom

אבידוב, יאני. (1955). נתיבים נעלמים: עם ההעפלה במחתרת, במדבר ובים. תל-אביב: עם עובד

אבריאל, אהוד. (1976). פתחו שערים. תל אביב : ספרית מעריב

אדר, בנקו (עורך). (1986). מעלילות הבריחה – כנס פעילי הבריחה באירופה. ‫ רמת-אפעל : יד טבנקין

אופז, אביבה. (2006). קיבוץ ילדים במסע אל הארץ הנכספת. ירושלים : יד ושם – המכון הבין לאומי לחקר השואה

איכנולד, ישראל. (1989). בדרכים ובגבולות. תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

ארני, אשר. (2002). עין אחת בוכה עין אחת צוחקת. תל אביב : העמותה לחקר תנועות הנוער הציונית בהונגריה

באואר, יהודה. (1970). הבריחה. תל אביב : ספרית פועלים

באואר, יהודה. (1985). הבריחה: הגירת יהודים ממזרח אירופה למרכזה בשנים 1948-1944. תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

בן אפרים, יצחק. (1996). ממצור בארץ ליהדות נצורה: אירופה 1948-1944 - עדות. [תל אביב] : ספרית פועלים.

בן דוד, יהודה. (1978). חרב בנכר: מעלילות ה"הגנה" באירופה 1948-1945. תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

בן-דוד, יהודה. (1995). שליחות ההגנה באירופה. תל אביב : תג

בן נתן, אשר, שיף, דוד. (1998). אלבום הבריחה: תנועת הבריחה מאירופה לארץ ישראל 1945-1948. [תל אביב] : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

בעז, אריה. (2001). עלום ונוכח בכל: סיפור חייו של שאול אביגור. תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

גורי, חיים. (2014). חותם הזיכרון. הוצאת הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק. (הפרק: "אל האח הלא ידוע", עמ' 43-15)

גפן, אבא. (1961). פורצי המחסומים. (מהד' ב). תל אביב : יסוד

גריק, שלום סטפן. (1989). המאבק על המשך החיים: יהודי פולין בשנים 1949-1945. תל-אביב : עם עובד

דקל, אפרים (עורך). (1950). בנתיב היסורים למולדת: תש"ו-תש"ח, 1948-1945. הוצאת ה"בריחה"

דקל, אפרים. (1959). בנתיבי הבריחה. [ישראל] : מערכות

דקל, אפרים. (1963). שרידי חרב: הצלת ילדים בשנות השואה ולאחריה. תל-אביב : משרד הבטחון – ההוצאה לאור

דרור, צבי. (1988). בנתיבי הצלה. תל אביב : הקיבוץ המאוחד

הלפרין, יוסף צבי. (1996). הדרך לחירות 1946-1945: ה"איחוד", ה"בריחה", ההעפלה והקליטה בקיבוץ – בסיפורה של קבוצת נוער מפולין. תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

וייס, חנה, נהרי מירי. (2020). בנתיבי הבריחה - מעברי האלפים ברגל, עדויות.רמת השרון: עמותת מורשת הבריחה

זרטל, עדית. (1996). זהבם של היהודים: ההגירה היהודית המחתרתית לארץ-ישראל, 1948-1945. תל אביב : עם עובד

חבס, ברכה. (1960). פורצי השערים ממזרח ומים – סיפור קורותיה של עליה ב'. תל אביב : הוצאת מערכות

יבלונקה, חנה. (1994). אחים זרים : ניצולי השואה במדינת ישראל 1952-1948. ירושלים: יד יצחק בן-צבי

יד טבנקין (עורכת). (1989). שליחות לגולה 1948-1944. תל אביב : יד טבנקין

ינאי, יעקב. (1988). מולקה: סיפור הבריחה מברית המועצות 1946-1945. תל אביב : עם עובד

כהן, יוחנן. (1995). עוברים כל גבול: הבריחה – פולין  1946-1945. תל אביב : זמורה-ביתן

כוכבי, אריה יוסף. ,אוניברסיטת תל אביב – הפרויקט הבין אוניברסיטאי לחקר מערכות ההעפלה. (1992). עקורים ופוליטיקה בינלאומית :בריטניה והעקורים היהודים לאחר מלחמת העולם השניה.  תל אביב : העמותה לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור – אוניברסיטת תל-אביב

לוי אריה שריד. (1997). ‫במבחן הענות והפדות: התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה 1939-1949, תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

לוש, ליבר; תורי גולוב, אברהם. (1984). נתיבי הצלה והעפלה. תל אביב : המרכז לגולה באיטליה

לזר-ליטאי, חיים. (1986). פרקי בריחה. תל אביב : מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים בית ז'בוטינסקי

לזר-ליטאי, חיים. (1997) בית"ר בשארית הפליטה 1948-1945. תל אביב : מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, מכון זבוטינסקי בישראל

ליבנה, ענת. (1989). מעורבות הג'וינט בפעולות ה"בריחה" וה"העפלה" בשנים 1945-1948, באירופה. תל-אביב : ע. ליבנה.

נאור, מרדכי. (1993). גשר חי. תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

נהרי, מירי. (2020). הבריחה הביתה. רמת השרון: עמותת מורשת הבריחה

סטון, איזידור פינשטין.  גלאי, בנימין (מתרגם). (1947). בדרך המחתרת לארץ-ישראל. תל-אביב : מערכות.

עמיר, ישראל. (1988). ‫ בדרך לא סלולה. תל אביב : משרד הביטחון – ההוצאה לאור

פורת, דינה. (2000). ‫ מעבר לגשמי: פרשת חייו של אבא קובנר. תל אביב : עם עובד

פינקוס בנימין. (1987). יהדות מזרח אירופה בין שואה לתקומה, 1948-1944. באר שבע : אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המרכז למורשת בן גוריון

פתאל, כרמי. (1990). הכפילים: בשליחות הצלה עלומה. תל-אביב : אגוד החיילים המשוחררים בישראל

צוקרמן, יצחק, אבן שושן, שלמה, דרך, שלמה, הלמן, יודקה. (1988). יציאת פולין: על "הבריחה" ועל שיקום התנועה החלוצית. לוחמי הגטאות : בית לוחמי הגיטאות

קופר, אירית ר. (2000). נעלה בכל הדרכים. קרית גת : דני ספרים

קינן עירית. (1996). לא נרגע הרעב: ניצולי השואה ושליחי ארץ-ישראל. תל אביב : עם עובד

קליגר-עליאב, רות, בן-איר, מנחם, מן, פגי. (1976). המפלט האחרון. [תל אביב] : עם עובד

קלס, שלמה. (1989). גבולות, מחתרת ובריחה: פעילות ציונית-חלוצית בברית-המועצות וקשרים עם היישוב בארץ (1945-1941). תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

קלס, שלמה. (1994). בדרך לא סלולה. ירושלים : האוניברסיטה העברית

קמחי, ג'ון, קמחי, דוד. אמיר, אהרון (מתרגם). (1955). דרכי סתר: נדידת עם בניגוד לחוק 1948-1938. ירושלים : ג'רוסלם פוסט

קריצ'מן, רות, נהרי, מירי (2020). הבריחה הביתה. רמת השרון: עמותת מורשת הבריחה

רפל, יואל (עורך). (2000 תש"ס). בריחים של שתיקה - קובץ מחקרים ותעודות. משואה : קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כ"ח

שלח, מנחם. (1994). הקשר היגוסלבי: יוגוסלביה ועלייה ב' 1948-1938. תל-אביב : עם עובד

שפירא, אניטה. (עורכת). (1990). העפלה: מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה, ההעפלה ושארית הפליטה. תל-אביב : העמותה לחקר מערכות ההעפלה

שריד, לוי אריה. (1997). במבחן הענות והפדות: התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה 1949-1939. תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

תבין, אליעזר יעקב (1973). החזית השניה: הארגון הצבאי הלאומי בארצות אירופה 1948-1946. תל אביב : רון

Albrich, Thomas, Zweig, Ronald W. (Ed.). (2002). Escape through Austria: Jewish refugees and the Austrian route to Palestine .London : Frank Cass Publishers

Albrich, Thomas (Hg.). (1998). Flucht nach Eretz Israel: Die Bricha und der jüdische Exodus durch Österreich nach 1945. Innsbruck-Wien-München-Bozen : Studien-Verlag

Aschauer-Smolik, Sabine, Steidl, Mario (Ed.). (2011). Tamid Kadima – Heading Foward Jewish Exodus out of Europe 1945-1948. Piscataway, New Jersey : Transaction

Bauer, Yehuda. (c1970).Flight and rescue: Brichah.New York : Random House,Contemporary Jewish civilization series

Ben-Natan, Asher, Urban Susanne. (c2005). Die Bricha: aus dem Terror nach Eretz Israel : ein Fluchthelfer erinnert sich. Düsseldorf : Droste

Dekel, Efrayim, Dina Ettinger. (translator). (1972?). Briha: flight to the homeland. New York : Herzl Press

Rolinek, Susanne. (2007). Jüdische Lebenswelten 1945-1955: Flüchtlinge in der amerikanischen Zone Österreichs. Innsbruck-Wien-Bozen : Studie-Verlag