סרטים, מצגות ועבודות אמנות אחרות

סרטים – Films

"הבריחה" – סרט של המל"מ (המרכז למורשת המודיעין)

הבריחה מדור לדור – סיכום הפרוייקט בבית הספר רוטברג ברמת השרון (2015)

הים האחרון – מידע ביבליוגרפי על הסרט (בארכיון הסרטים של יד ושם) 

ערב שירי הבריחה – ערב שירה במועדון יענקל'ס שטעטל בכפר חסידים (2015)

Bricha – The Escape (requires registration)

Habricha – The Spielberg Jewish Film Archive (1947)

The Illegals – The Spielberg Jewish Film Archive (1948)

 

מצגות – Slideshows

תנועת הבריחה 1948-1945

ילדים בנתיבי הבריחה, אירופה 1948-1945

תנועת הבריחה – הפן המדיני

מתנדבי היישוב הארצישראלי לצבא הבריטי בתנועת הבריחה

צעדת השלום באלפים להנצחת נתיב הבריחה במעבר קרימל, 1947

הבריחה – מצגת באתר "יד ושם"

Habricha, Europe Exodus 1945-1948

Children on the escape trail, Europe 1945-1948

Habrijá – La Huída

יצירות אמנות אחרות- Other works of art

Bricha – Symphony 24 by Dafydd Bullock