מאמרים

Articles in other languages at the bottom 

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בליא, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

‫ אבידב-ריכמן, יצחק. (1988). הפרטיזאנים מרובנה ומוילנה ו"הבריחה": הערות למאמרו של שלמה קלס "שלוחות הריכוז מווילנה נפגשות מחדש בלובלין" ב"ילקוט מורשת", מ"ג-מ"ד. ילקוט מורשת, מ"ה: 203-201

באואר, יהודה. (1985). ראשית הבריחה. בתוך: באואר, יהודה. (1985). הבריחה: הגירת יהודים ממזרח אירופה למרכזה בשנים 1948-1944. תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

בר-גיל, שלמה (2000). ביטחון וזהות חדשה - בתי ילדים ציונים ולא ציונים בגרמניה ובצרפת - 1949-1945. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה , 28: 176-147

בר-גיל, שלמה (1997/98). בתי ילדים על אדמת אירופה. ילקוט מורשת, 65: 61-80

גוטמן, ישראל.(1982). "היהודים בפולין לאחר המלחמה", ילקוט מורשת, ל"ג, 102-62, ול"ד, 121 – 150

גורביץ, ברוך. (1984). על מחתרת "הבריחה" בליטא ובלאטביה בשנת 1946. שבות: יהודי ברית-המועצות ומזרח אירופה, 10: 119-101

גפני, אלחנן. (1997). "הבריחה" מצ'כוסלובקיה. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כ"ה: 178-151

יצחקי, מיכאל.(1988). דרכי הבריחה מקובנא שבליטא. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ט"ז: 187-186

כהן, יוחנן. (1979). הבריחה הגדולה מפולין 1947-1945. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ז': 157-125

כהן, יוחנן. (1991). השליחות לפולין אחר השואה: הבריחה מפולין 1945-1946. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, י"ח: 51-43; י"ט, 249-242

לוין, דב. (1971). הבריחה הגדולה ממזרח-אירופה בשלהי מלחה"ע ה- 2 (1944-1948). גשר, 1 (66) : 79-75

נצר, צבי. (1984). פעולתו של יצחק צוקרמן בארגון 'הבריחה' – דברי עדות. דפים לחקר תקופת השואה, ג': 26-21

קובנר, אבא. (1984). ראשיתה של "הבריחה" כתנועת המונים. ילקוט מורשת, ל"ז: 7-31; ל"ח: 146-133

קופיט, ישראל. (1989). עליית שרידי "הבריחה" מפולין, נובמבר 1949- פברואר 1951. עדות, ג': 118-107

קלס, שלמה. (1991). "הבריחה" מפולין והיחסים בין התנועות החלוציות. יעד: מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם, 7 (25): 69-63

קלס, שלמה. (1993). "הבריחה" ומקומה במאבק לעלייה ולהקמת מדינת ישראל. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 11 (ב' 2): 324-317

רדין, גדעון. (1987). שמשון לוטן מספר על רשת הבריחה באירופה. קשר אלקטרוניקה מחשבים, י"ח (204): 55-54

רפל, יואל (עורך). (2000 תש"ס). בריחים של שתיקה - קובץ מחקרים ותעודות. משואה : קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כ"ח

שנר-נשמית, שרה. (1986). יומן שכזה (רשימות יומיות בימי בראשית "הבריחה" בליטא). כיוונים: כתב-עת ליהדות וציונות, 30: 69-82

תלמי, יהודה. (1977). הבריחה בהונגריה. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ה':229-254

Bogner, Nahum. (1999). The Convent Children: The Rescue of Jewish Children in Polish Convents During the Holocaust. Yad Vashem Studies, 27: 235-285

Gelber, Yoav.The Meeting Between the Jewish Soldiers from Palestine Serving in the British Army and “She’erit Hapletah” Source: “The Meeting Between the Jewish Soldiers from Palestine Serving in the British Army and She’erit Hapletah”, Gutman Yisrael, Drechsler Adina (eds.), She’erit Hapletah, 1944-1948 Rehabilitation and Struggle, Proceedings of the Sixth Yad Vashem International Historical Conference, Jerusalem, Yad Vashem, 1990 pp.60-79.

Gutman Yisrael, Drechsler Adina (eds.) The Meeting Between the Jewish Soldiers from Palestine Serving in the British Army and She’erit Hapletah. She’erit Hapletah, 1944-1948 Rehabilitation and Struggle, Proceedings of the Sixth Yad Vashem International Historical Conference, Jerusalem, Yad Vashem, 1990 pp.60-79.

Halamish, Aviva. (1995). American volunteers in illegal immigration to Palestine, 1946–1948. Jewish History. 9(1): 91-106

Marrus, Michael R. (2007). The Vatican and the Custody of Jewish Child Survivors after the Holocaust. Holocaust Genocide Studies, 21 (3): 378-403

Oertel, Christine. (1998). Vienna: Gateway to freedom? The Bricha and the Rothschild Hospital. Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture. 19 (3): 1-13

Ouzan, Françoise. (2004). Rebuilding Jewish identities in Displaced Persons Camps in Germany. Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 14: 98-111

Pfanzelter, Eva. (1998). Between Brenner and Bari: Jewish refugees in Italy 1945 to 1948. Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture. 19 (3): 83-104

Torok‐Yablonka, Hannah. (1992). The recruitment of holocaust survivors during the war of independence. Studies in Zionism. 13(1): 43-56