מאמרים

Articles in other languages at the bottom 

‫ אבידב-ריכמן, יצחק. (1988). הפרטיזאנים מרובנה ומוילנה ו"הבריחה": הערות למאמרו של שלמה קלס "שלוחות הריכוז מווילנה נפגשות מחדש בלובלין" ב"ילקוט מורשת", מ"ג-מ"ד. ילקוט מורשת, מ"ה: 203-201

באואר, יהודה. (1985). ראשית הבריחה. בתוך: באואר, יהודה. (1985). הבריחה: הגירת יהודים ממזרח אירופה למרכזה בשנים 1948-1944. תל אביב : מורשת – בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

בר-גיל, שלמה (2000). ביטחון וזהות חדשה – בתי ילדים ציונים ולא ציונים בגרמניה ובצרפת – 1949-1945. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה , 28: 176-147

בר-גיל, שלמה (1997/98). בתי ילדים על אדמת אירופה. ילקוט מורשת, 65: 61-80

גוטמן, ישראל.(1982). "היהודים בפולין לאחר המלחמה", ילקוט מורשת, ל"ג, 102-62, ול"ד, 121 – 150

גורביץ, ברוך. (1984). על מחתרת "הבריחה" בליטא ובלאטביה בשנת 1946. שבות: יהודי ברית-המועצות ומזרח אירופה, 10: 119-101

גפני, אלחנן. (1997). "הבריחה" מצ'כוסלובקיה. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כ"ה: 178-151

יצחקי, מיכאל.(1988). דרכי הבריחה מקובנא שבליטא. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ט"ז: 187-186

כהן, יוחנן. (1979). הבריחה הגדולה מפולין 1947-1945. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ז': 157-125

כהן, יוחנן. (1991). השליחות לפולין אחר השואה: הבריחה מפולין 1945-1946. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, י"ח: 51-43; י"ט, 249-242

לוין, דב. (1971). הבריחה הגדולה ממזרח-אירופה בשלהי מלחה"ע ה- 2 (1944-1948). גשר, 1 (66) : 79-75

נצר, צבי. (1984). פעולתו של יצחק צוקרמן בארגון 'הבריחה' – דברי עדות. דפים לחקר תקופת השואה, ג': 26-21

קובנר, אבא. (1984). ראשיתה של "הבריחה" כתנועת המונים. ילקוט מורשת, ל"ז: 7-31; ל"ח: 146-133

קופיט, ישראל. (1989). עליית שרידי "הבריחה" מפולין, נובמבר 1949- פברואר 1951. עדות, ג': 118-107

קלס, שלמה. (1991). "הבריחה" מפולין והיחסים בין התנועות החלוציות. יעד: מאסף לחקר תנועת העבודה הציונית והסוציאליזם, 7 (25): 69-63

קלס, שלמה. (1993). "הבריחה" ומקומה במאבק לעלייה ולהקמת מדינת ישראל. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 11 (ב' 2): 324-317

רדין, גדעון. (1987). שמשון לוטן מספר על רשת הבריחה באירופה. קשר אלקטרוניקה מחשבים, י"ח (204): 55-54

רפל, יואל (עורך). (2000 תש"ס). בריחים של שתיקה – קובץ מחקרים ותעודות. משואה : קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, כ"ח

שנר-נשמית, שרה. (1986). יומן שכזה (רשימות יומיות בימי בראשית "הבריחה" בליטא). כיוונים: כתב-עת ליהדות וציונות, 30: 69-82

תלמי, יהודה. (1977). הבריחה בהונגריה. משואה: קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, ה':229-254

Bogner, Nahum. (1999). The Convent Children: The Rescue of Jewish Children in Polish Convents During the Holocaust. Yad Vashem Studies, 27: 235-285

Halamish, Aviva. (1995). American volunteers in illegal immigration to Palestine, 1946–1948. Jewish History. 9(1): 91-106

Marrus, Michael R. (2007). The Vatican and the Custody of Jewish Child Survivors after the Holocaust. Holocaust Genocide Studies, 21 (3): 378-403

Oertel, Christine. (1998). Vienna: Gateway to freedom? The Bricha and the Rothschild Hospital. Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture. 19 (3): 1-13

Ouzan, Françoise. (2004). Rebuilding Jewish identities in Displaced Persons Camps in Germany. Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem, 14: 98-111

Pfanzelter, Eva. (1998). Between Brenner and Bari: Jewish refugees in Italy 1945 to 1948. Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture. 19 (3): 83-104

Torok‐Yablonka, Hannah. (1992). The recruitment of holocaust survivors during the war of independence. Studies in Zionism. 13(1): 43-56